Cá Cược Bóng Đá Top 3 - Mạng Cá Cược Bóng Đá

Nguồn Meanwell SP-100-3.3, Meanwell, Nguồn Meanwell 66W 3.3V 20A
Đăng ngày 08-05-2018 11:18:16 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-100-3.3 là dòng sản phẩm tầm trung với nhiều tính năng ưu điểm vượt trội, đáp ứng tốt cho nhu cầu cần hiệu suất cao và mày hoạt động liên tục.

Nguồn Meanwell SP-240-48, bộ nguồn 240W 48V 5A
Đăng ngày 23-11-2017 03:24:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-48 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-30, bộ nguồn 240W 30V 8A
Đăng ngày 23-11-2017 03:21:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-30 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-24, bộ nguồn 240W 24V 10A
Đăng ngày 23-11-2017 03:18:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-24 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-15, bộ nguồn 240W 15V 16A
Đăng ngày 23-11-2017 03:14:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-15 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-12, bộ nguồn 240W 12V 20A
Đăng ngày 23-11-2017 03:08:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-12 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-7.5, bộ nguồn 240W 7.5V 32A
Đăng ngày 23-11-2017 03:04:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-7.5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-5, bộ nguồn 225W 5V 45A
Đăng ngày 23-11-2017 02:59:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.

Nguồn Meanwell SP-75-48, bộ nguồn 76.8W 48V 1.6A
Đăng ngày 23-11-2017 02:49:42 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-48 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-27, bộ nguồn 75.6W 27V 2.8A
Đăng ngày 23-11-2017 02:46:09 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-27 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-24, bộ nguồn 76.8W 24V 3.2A
Đăng ngày 23-11-2017 02:09:30 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-24 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-15, bộ nguồn 75W 15V 5A
Đăng ngày 23-11-2017 02:04:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-15 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-13.5, bộ nguồn 75,6W 13.5V 5.6A
Đăng ngày 23-11-2017 01:55:53 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-13.5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz

Nguồn Meanwell SP-75-12, bộ nguồn 75.6W 12V 6.3A
Đăng ngày 22-11-2017 10:00:01 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-12 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-7.5, bộ nguồn 75W 7.5V 10A
Đăng ngày 22-11-2017 09:52:55 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-7.5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-75-5, bộ nguồn 75W 5V 15A
Đăng ngày 22-11-2017 09:23:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz
 

Nguồn Meanwell SP-75-3.3, bộ nguồn 49.5W 3.3V 15A
Đăng ngày 22-11-2017 08:15:28 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-75-3.3 có chức năng PFC với hệ số PF>0.93. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và mạch giới hạn dòng chuẩn.Bộ nguồn được thiết kế dạng mỏng với chiều cao chỉ 33mm và tần số switching cố định tại PFC: 67KHz và PWM: 134 KHz.

Danh mục sản phẩm