Cá Cược Bóng Đá Top 3 - Mạng Cá Cược Bóng Đá

Nguồn Meanwell SP-240-48, bộ nguồn 240W 48V 5A
Đăng ngày 23-11-2017 03:24:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-48 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-30, bộ nguồn 240W 30V 8A
Đăng ngày 23-11-2017 03:21:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-30 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-24, bộ nguồn 240W 24V 10A
Đăng ngày 23-11-2017 03:18:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-24 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-15, bộ nguồn 240W 15V 16A
Đăng ngày 23-11-2017 03:14:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-15 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-12, bộ nguồn 240W 12V 20A
Đăng ngày 23-11-2017 03:08:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-12 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-7.5, bộ nguồn 240W 7.5V 32A
Đăng ngày 23-11-2017 03:04:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-7.5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.
 

Nguồn Meanwell SP-240-5, bộ nguồn 225W 5V 45A
Đăng ngày 23-11-2017 02:59:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Nguồn Meanwell SP-240-5 có chức năng PFC với hệ số PF>0.95. Với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp và quá nhiệt độ.Bộ nguồn được làm mát bằng quạt DC với chức năng điều khiển quạt ON/OFF và tần số switching cố định tại 90KHz.

Danh mục sản phẩm